• AETOS DE VOLLEYBALCLUB VAN ARNHEM
 • Inleiding 

  Aetos is, net als vele andere sportverenigingen, afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Gelukkig zijn er veel leden die met hun inzet veel werk verrichten. 

  Helaas is dit niet genoeg. Er zijn meerdere commissies die onderbezet zijn. Om de taken binnen de commissies te verlichten, is het nodig dat meer leden zich gaan inzetten. 

  Na de ALV in oktober 2023 is er een werkgroep opgericht die het puntensysteem heeft bedacht en uitgewerkt.

  Achtergrond

  De werkgroep heeft een puntensysteem opgezet met een tweetal doelen:

  1. om zo meer inzicht te geven aan de leden wat een taak binnen een commissie inhoudt en
  2. inzicht te geven hoeveel punten een taak omvat. 

  Elk competitie spelend team binnen Aetos moet een aantal punten bij elkaar verzamelen. De contactpersoon van elk team houdt bij welke taken binnen het team worden gedaan en houdt hierover contact met de vrijwilligerscommissie.

  De nieuw opgezette vrijwilligerscommissie zal de punten per team in de gaten houden en waar nodig ook de teams op de hoogte brengen dat ze nog niet voldoen.

  Basisprincipes

  De uitwerking van het systeem kent een aantal eenvoudige basisprincipes:

  1. Dit systeem voor de teams in de nevobo-competitie.
  2. Hoe meer afname van diensten, hoe meer inzet gewenst is (bijvoorbeeld: teams die 2 keer trainen moeten meer punten leveren dan teams die 1 keer trainen).
  3. ABC-Jeugd levert inzet voor afname van diensten (zoals trainer/coach), daarnaast is er een (kleine) stimulans om ook verenigingstaken op te pakken. 
  4. Hoe minder een team vrijwilligers levert, hoe meer zaaldiensten het team zal moeten invullen.

   

  Praktische uitwerking

  Er is voor de taken een onderscheid gemaakt tussen:

  1. Vaste taken - Taken die nodig zijn om de vereniging 'te laten draaien' – dit betreft bijvoorbeeld bestuur, TC of communicatiecommissie
  2. Variabele taken - Taken die per team nodig zijn en afhankelijk van het niveau en ervaring van het team worden ingevuld (trainers, coaches & externe scheidsrechters)
  3. Incidentele taken - Zaalwacht, interne scheids en tellen

   

  De vaste en variabele taken worden in het begin van het seizoen geïnventariseerd door de vrijwilligerscommissie, evenals de behoefte van de vereniging. Voorafgaand aan het seizoen is er al een verdeling bekend over de teams van de vaste taken en op basis hiervan worden de incidentele taken verdeeld.