• Beslis mee! Kom ook op 2 oktober naar de ALV!

  22 sep 2018
 • Het bestuur nodigt alle leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van Aetos.

  Datum: Dinsdag 2 oktober 2018.
  Aanvang: 20:00 uur, vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar!
  Locatie: Grand Café Metropole, Steenstraat 68 Arnhem (bovenzaal)

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken voor de vergadering
  4. Jaarverslag
  5. Financieel jaarverslag
  6. Verslag controle kascommissie
  7. Decharge penningmeester
  8. Decharge bestuur
  9. Samenstelling kascommissie
  10. Benoeming bestuur
  11. Komend seizoen en verder; wat zijn onze plannen op de korte en lange termijn?
  12 Vaststellen begroting en contributie
  13. Rondvraag

  Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan stellen wij het op prijs als je je per e-mail afmeldt bij ons secretariaat: e-mail: secretaris@aetos.nl.

  Als je afwezig bent en toch je stem wilt laten horen, kun je iemand een volmacht geven. Klik hier voor meer informatie en het machtigingsformulier (volmacht).

  Tot ziens op 2 oktober!