• Bestuur

  Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het draaiende houden van de vereniging op organisatorisch, beleidsmatig en financieel niveau. De bestuursleden zetten het beleid uit en houden een oogje in het zeil bij de verschillende commissies.

 • Ons bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: Ery Tijink

  Secretaris: Bram Suithoff

  Penningmeester: Frans Smulders

  Algemeen bestuurslid: Paul Ubbink