• Krijg ik een deel van mijn contributie terug?

  26 mrt 2020
 • Nu door de coronacrisis alle trainingen, wedstrijden en activiteiten van Aetos zijn geschrapt, krijgt het bestuur regelmatig de terechte vraag of leden een deel van hun contributiegeld terug zullen krijgen. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk daar een eenduidig antwoord op te geven. Dat komt omdat het bestuur nog niet exact weet wat de financiële gevolgen zijn van voortijdig stoppen van het seizoen.

  Penningmeester Hans Welling licht die onzekerheid toe aan de hand van de belangrijkste kostenposten. "We zijn er zeker van dat we minder kosten zullen hebben voor trainers, omdat een aantal trainers op urenbasis wordt betaald. Er zijn echter ook veel trainers met wie we een jaarbedrag hebben afgesproken, en daarmee zullen we moeten overleggen."

  De grootste kostenpost van de vereniging is de zaalhuur. "We hebben contractuele verplichtingen met Sportbedrijf Arnhem en Rheden", vertelt Hans. "De sportbedrijven leveren geen zaalruimte door een overmachtssituatie. Inmiddels weten we dat we zowel in Arnhem als in Velp geen zaalhuur betalen over de periode dat we de zalen niet gebruiken."

  De bijdrage aan de Nevobo is de derde kostenpost. "We denken dat die kosten niet, of slechts beperkt, naar beneden gaan. De Nevobo heeft personeel op de loonlijst staan. Dat wordt doorbetaald en daarvoor wordt onder meer onze bijdrage gebruikt", legt Hans uit. "De overige kosten blijven constant. Denk aan het gebruik van een contributie- en boekhoudpakket, internetsite, verzekeringen, bestuurskosten etc."

  De kosten inderdaad lager uitvallen dan begroot en het bestuur zal tijdens de ALV een voorstel presenteren over hoe daarmee om te gaan en hoe de leden daarvan kunnen profiteren. Uiteraard mede door het coronavirus is het niet mogelijk om een speciale ALV over dit onderwerp in te lassen. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen dit onderwerp te bespreken tijdens de reguliere ALV in oktober.