• AETOS DE VOLLEYBALCLUB VAN ARNHEM
 • Onze normen en waarden voor een veilig sportklimaat

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten.  Aetos heeft daarom een beleidsplan aangenomen waarin onder andere gedragsregels zijn opgesteld. Het beleidsplan en de regels volgen de richtlijnen van de Nevobo. Dit zijn ze:

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.
  2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft en val de ander niet lastig.
  3. Ik hou gepaste afstand en kom niet ongewenst te dichtbij. Ik raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  4. Ik respecteer andermans grenzen. Ik maak geen foto’s in de kleedkamer, benader anderen niet via de mail of app op een seksueel getinte manier. Kortom seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Niet fysiek, niet in woord en niet in gebaar.
  5. Ik gebruik passende taal. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  6. Ik gedraag me sociaal. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van Aetos.
  7. Ik gedraag me respectvol. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  8. Ik communiceer gepast. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  9. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.
  10. Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.

  Ervaar jij gedrag dat niet past, spreek de ander erop aan of meld het aan een vrijwilliger van onze vereniging. Dit kan zijn de trainer, de TC of de coördinator van de volleybaltak waarbij jij speelt, maar ook onze vertrouwenspersoon. Bij ernstig overschrijdend gedrag adviseren wij je om meteen contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon.