• Bestuur

  Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het draaiende houden van de vereniging op organisatorisch, beleidsmatig en financieel niveau. De bestuursleden zetten het beleid uit en houden een oogje in het zeil bij de verschillende commissies.

 • Ons bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Ery Tijink
  • Secretaris:Marja Doornbos
  • Penningmeester: Hans Welling
  • Algemeen bestuurslid: Paul Ubbink
  • Algemeen bestuurslid: Michael Cheung