• AETOS DE VOLLEYBALCLUB VAN ARNHEM
 • Privacybeleid

  Wij respecteren je privacy. Wij hechten veel waarde aan je privacy. We doen er dan ook alles aan om je persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we je graag duidelijkheid over wat we met jou persoonsgegevens doen.

  Wij verwerken en gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarvan afgeleide regels of gedragscodes.

  Zo beveiligen we je gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met jou gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

  Welke gegevens verwerken wij van jou? Om te kunnen volleyballen moet men lid zijn van de NEVOBO. De benodigde gegevens worden vastgelegd in Sportlink. Tevens gebruiken wij Sportlink om halfjaarlijks de contributie te kunnen innen.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is voor relevante doeleinden. Wij verstrekken geen gegevens van jou aan derden voor commerciële doeleinden.

  Wij leggen nooit gegevens vast over ras, etniciteit, politieke gezindheid, seksueel leven of IP-adressen.

  Wat zijn je rechten?

  • Je hebt het recht je gegevens in te zien. Alle gegevens welke aan ons verstrekt zijn kun je (op verzoek) inzien, daar waar functioneel zullen wij je behulpzaam zijn stukken aan te leveren waarover je zelf niet meer beschikt.
  • Je hebt het recht om je gegevens te wijzigen. Daar waar gegevens onjuist zijn zullen wij dit op eerste verzoek van je per direct aanpassen.
  • Je hebt het recht om vergeten te worden. Wij zullen je gegevens conform bewaartermijn in het verwerkingsregister verwijderen.
  • Je hebt het recht op informatie. Middels deze privacyverklaring en het vereenvoudigde verwerkingsregister (zie bijlage onder deze pagina) willen wij volledig transparant zijn over welke gegevens wij vastleggen en wat wij daarmee doen.

  Aanpassing van de privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten, in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 2 november 2018.

  Heb je vragen of klachten?
  Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen.

  Stuur een mail naar secretaris@aetos.nl of een brief naar:
  Volleybalvereniging Aetos, Jachthoornlaan 102, 6813CH Arnhem

  Foto en naam verwijderen van onze website en social media?
  Wil je dat wij je naam en/of een foto waarop jij staat verwijderen van de onze website en/of social media? Stuur dan een e-mail met je verzoek naar communicatie@aetos.nl en wij zullen hier meteen gevolg aan geven.