• Hoeveel contributie moet ik betalen?

  De contributie proberen wij zo laag mogelijk te houden, zodat onze vereniging voor iedereen toegankelijk is. Dit kan door de grote inzet van onze vrijwilligers. Zonder onze vrijwilligers zouden wij niet kunnen bestaan. Om de mensen met een kleine beurs tegemoet te komen, accepteren wij de Gelrepas en geven wij studentenkorting. De grootste kostenpost van onze vereniging is de zaalhuur. Hieronder vind je ons contributieoverzicht, zoals besloten door de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

 • Contributie 2021 / 2022

   Contributieoverzicht in Euro.

  Soort volleybal Basiscontributie Teamgelden Nevobo lidmaatschap Kledingtoeslag Totaal
  CMV 193,00 30 17,50  0 240,50 (230,50)
  Jeugd 302,50 75 17,50  10 405,00 (405)
  Senioren (1x trainen) 277,50 75 17,50  10 380,00 (380)
  Senioren (2x trainen) 317,50 75 17,50  10 420,00 (420)
  Recreanten 220,00 0 17,50  0 237,50 (230)
  Recreanten Midweek 220,00 30 17,50  0 267,50 (250)
  Zitvolleybal 220,00 40 17,50  10 287,50 (270)
  Clubleden (niet spelend) 32,00 0 17,50  0 49,50 (46)

  Dit zijn de contributiebedragen zoals goedgekeurd tijdens de najaars-ALV van Aetos. Tussen haakjes de bedragen van vorig seizoen.

  Nieuwe leden betalen 5,00 euro inschrijfgeld. Studenten zijn hiervan vrijgesteld als zij een kopie van een geldige studentenkaart aan ons geven. Deze korting geldt alleen voor fulltime studenten boven de 18 jaar.

  De contributie wordt via automatische incasso in termijnen afgeschreven. De contributie wordt naar rato afgeschreven als je je tijdens het lopende seizoen inschrijft. Het lidmaatschap van de Nevobo wordt wel meteen volledig gefactureerd zodra je lid wordt. Het inschrijfgeld moeten wij namelijk meteen afdragen aan de Nevobo. 

  Teamgelden
  Inschrijfgeld voor de Nevobo- en de Midweekcompetitie.

  Nebovo Lidmaatschap
  Ieder lid van Aetos schrijven wij in bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Lidmaatschap van de Nevobo biedt ons als vereniging veel voordelen. Daarnaast ondersteunen wij zo de volleybalsport in Nederland. 

  Kledingtoeslag
  De vereniging stelt kleding beschikbaar voor de Nevobo jeugdteams (uitgezonderd CMV) en de heren- en damesteams. Deze teams betalen per jaar een toeslag voor het kledingfonds. De overige spelers schaffen op eigen kosten kleding aan.

  Een veel gestelde vraag omtrent de contributie is:

  Ik ben zwanger of langdurig geblesseerd. Hebben jullie hiervoor een regeling?
  Wij hebben geen regeling, maar beoordelen per geval of je tijdelijk in aanmerking komt voor een bijzonder lidmaatschap. Wel is er door het bestuur besloten dat er een aanpassing op de contributie kan worden gedaan, indien op voorhand inzichtelijk is, dat een sporter voor minimaal 6 maanden niet kan sporten. Belangrijk is dat je meteen contact opneemt met de ledenadministratie zodra je weet dat je lang uit de running bent. E-mail: ledenadministratie@aetos.nl

 • Studentenkaart

  Houders van een studentenkaart krijgen 25% korting op de basiscontributie en betalen geen inschrijfgeld. Bij inlevering van het inschrijfformulier dient een kopie van deze kaart te worden bijgevoegd. De korting geldt alleen op de basiscontributie en niet op toeslagen.

 • Gelrepas

  Deze kortingskaart is verkrijgbaar voor inwoners van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden en Westervoort die een laag inkomen hebben (met uitzondering van studenten). Jeugdleden met een Gelrepas kunnen een subsidie (contributiekorting) van 100% krijgen (tot een maximum van 225 euro) en leden van 18 jaar of ouder een korting van 50%. Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl

 • Lidmaatschap

  Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch met een jaar verlengd (uitgezonderd CMV). Afmelden kan alleen per het einde van het seizoen, dat eindigt op 30 juni. Het opzeggen van je lidmaatschap moet dus altijd vóór 30 juni gebeuren. Als je je toch afmeldt tijdens het lopende seizoen, ben je verplicht om het hele seizoen (tot en met juni) contributie te blijven betalen. Uitzondering hierop zijn de CMV leden, deze mogen per kalenderhalfjaar opzeggen (dus: uiterlijk 31 december en 30 juni).