• Contributie 2018 / 2019

  Soort volleybal Basiscontributie Teamgelden Nevobobijdrage
  CMV
                      175,00                  30,00                      12,50
  A, B, C Jeugd
                      275,00                  75,00                      12,50
  Nevobo heren / dames
                      275,00                  75,00                      12,50
  Midweekcompetitie
                      200,00                  40,00                      12,50
  Recreanten
                      200,00                         -                        12,50
  Zitvolleybal
                      200,00                  40,00                      12,50
  Clubleden (niet spelend)
                        30,00                         -                        12,50

   

  De contributie wordt via automatische incasso in 2 halfjaarlijkse termijnen afgeschreven. De contributie wordt naar rato afgeschreven als je je tijdens het lopende seizoen inschrijft. 


  Teamgelden
  Inschrijfgeld voor de Nevobo- en de Midweekcompetitie.

  Nebovotoeslag
  Ieder lid van Aetos schrijven wij in bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Lidmaatschap van de Nevobo biedt ons als vereniging veel voordelen. Daarnaast ondersteunen wij zo de volleybalsport in Nederland.

  Kledingtoeslag
  De vereniging stelt kleding beschikbaar voor de Nevobo heren- en damesteams. Deze teams betalen per jaar een toeslag van EURO 20,- per persoon voor het kledingfonds. De overige spelers schaffen op eigen kosten kleding aan.

  Inschrijfgeld
  Nieuwe leden betalen éénmalig 5 Euro inschrijfgeld. Studenten zijn hiervan vrijgesteld.

 • Studentenkaart

  Houders van een studentenkaart krijgen 25% korting op de basiscontributie en betalen geen inschrijfgeld. Bij inlevering van het inschrijfformulier dient een kopie van deze kaart te worden bijgevoegd. De korting geldt alleen op de basiscontributie en niet op toeslagen.

 • Gelrepas

  Deze kortingskaart is verkrijgbaar voor inwoners van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden en Westervoort die een laag inkomen hebben (met uitzondering van studenten). Jeugdleden met een Gelrepas kunnen een subsidie (contributiekorting) van 100% krijgen en leden van 18 jaar of ouder een korting van 50%. Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl

 • Lidmaatschap

  Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch met een jaar verlengd (uitgezonderd CMV). Afmelden kan alleen per het einde van het seizoen, dat eindigt op 30 juni. Het opzeggen van je lidmaatschap moet dus altijd vóór 30 juni gebeuren. Als je je toch afmeldt tijdens het lopende seizoen, ben je verplicht om het hele seizoen (tot en met juni) contributie te blijven betalen. Uitzondering hierop zijn de CMV leden, deze mogen per kalenderhalfjaar opzeggen (dus: uiterlijk 31 december en 30 juni).