• Contributie

    Er wordt nog gewerkt aan een contributievoorstel. In de eerstkomende ledenvergadering wordt hierover besloten.