• Een veilige sportomgeving

    Aetos vindt een veilige sportomgeving erg belangrijk. Ouders, leden en onze gasten mogen er op rekenen dat we daar serieus werk van maken binnen onze vereniging. In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik binnen sportverenigingen. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. Het is moeilijk te verteren dat dit vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden voordat het gesignaleerd werd. Om die reden hebben de sportbonden besloten een meldplicht in te voeren die bestuurders en begeleiders verplicht vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

    Als je vermoedens hebt van seksuele intimidatie en/of misbruik, meld het bij het bestuur van je vereniging. Wil je eerst in vertrouwen sparren, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de club. Wanneer er iets is waarmee je niet naar je teamgenoten of trainer wilt gaan, kun je altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenscontactpersoon kan je ook aanspreken als er bijvoorbeeld sprake is van discriminatie en pesten. We kunnen dan bekijken wat daaraan kan worden gedaan, in eerste instantie binnen de vereniging en zo nodig met hulp van de Nevobo. Deze heeft daar een functionaris voor aangesteld die adviseert en zaken kan behandelen. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kijk dan op: Website NOCNSF

    Het e-mailadres van onze vertrouwenscontactpersonen Daphne van Vlimmeren en Luuk Smulders is vertrouwenspersoon@aetos.nl.

  • Even voorstellen....

    Hey! Ik stel me graag even voor als vertrouwenscontactpersoon van Aetos. Ik ben Daphne en heb jarenlang gevolleybald. Als vertrouwenscontactpersoon ben ik voor iedereen beschikbaar voor allerlei zaken, zoals onsportief gedrag, pesten en gedrag van trainers of medespelers waar je je niet prettig bij voelt. Mijn rol is om naar je verhaal te luisteren, vragen te beantwoorden en mee te denken. Ik ga vertrouwelijk met je informatie om en ben onafhankelijk binnen de vereniging.